Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje potrošačima električne energije za grad Trebinje za dan 20.09.2017.godine

Obavještavaju se potrošači električne energije koji se snabdjevaju preko KO 10 kV Vinogradi, KO 10 kV Elektroprivreda, KO 10 kV  Hrupjela - Zasad, KO 10 kV  Stari grad i KO 10 kV  Dom penzionera, da će zbog izvođenja radova od strane "Elektroprenos-a" BiH, doći do kratkotrajnih prekida u  napajanju električnom energijom dana 19.09.2017. i 20.09.2017.

Molimo potrošače da imaju razumijevanja za navedeno beznaponsko stanje.