Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

40 Sjednica Skupštine akcionara

40 Redovna sjednica Skupštine akcionara

1 TAČKA

Odluka o sazivanju XL sjednice Skupštine akcionara

2 TAČKA

Zapisnik sa XXXIX sjednice Skupštine akcionara

3 TAČKA

Prijedlog Odluke usvojenog Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2016 godinu

Zaključak i Odluka o prihvatanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2016 godinu

Godišnji izvještaj Odbora za reviziju za 2016 godinu

4 TAČKA

Prijedlog Odluke o radu Nadzornog Odbora za 2016 godinu

Odluka Nadzornog Odbora i Izvještaj o radu Nadzornog Odbora

5 TAČKA

Prijedlog Usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Deloitte za 2016 godinu

Zaključak Uprave preduzeća, Preporuka Odbora za reviziju i Odluka Nadzornog Odbora

Izvještaj Nezavisnog revizora Deloitte za 2016 godinu

6 TAČKA

Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2016 godinu

Zaključak Uprave Preduzeća, Preporuka Odbora za reviziju, Odluka Nadzornog Odbora i Izvještaj tabele

7 TAČKA

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016 godinu

Zaključak Uprave preduzeća, Preporuka Odbora za reviziju i Odluka Nadzornog odbora

Izvještaj o poslovanju za 2016 godinu

8 TAČKA

Prijedlog Odluke o razrešenju tri člana Odbora za reviziju

Odluka o imenovanju tri člana Odbora za reviziju

TAČKA 9

Prijedlog Odluke o imenovanju vd članova Odbora za reviziju

TAČKA 10

Prijedlog Odluke o raspodijeli neto dobiti ostvarene u 2016 godini

Zaključak Uprave, Preporuka Odbora za reviziju i Odluka Nadzornog odbora o raspodijeli neto dobiti ostvarene u 2016 godini

TAČKA 11

Prijedlog Odluke o dodijeli donacija 10% iz budžeta

Zaključak Uprave preduzeća , Preporuka Odbora za reviziju i Odluka Nadzornog odbora o dodijeli donacije 10% ostvarene u 2016 godini