Obavještenja

Uputstva, javni pozivi i obavještenja za potrošače električne energije

р.б.

Назив одвода( довода)

Временски период искључења

Датум искључења

Потрошачи који остају без напајања ел.енергијом

1.

Одвод 10 kV Автовац

10.00-11.00

20.06.2022

Михољаче, Автовац, Муља, Липник, Самобор, Гарева, Дулићи, Казанци, Вратковићи, Брљево, Орлова Глава

2.

Одвод 10 kV Врбица

10.30-12.00

20.06.2022

Хидроградња, Гостинац, Врбица, Јасеник, Улиње, Дражиљево, Врба, Чемерно, Саставци, Изгори, Бистрица, Борач, Кошута, Степен, Пржине, Данићи, Пусто поље, Заградци, Кључ, Кула

3.

Одвод 10 kV Фојница

11.30-13.00

20.06.2022

Зечице, Југопревоз, Грачаница, Рудо Поље, Краварево-Вишњево, Наданићи, Меданићи, Руда Главица, Срђевићи, Луковице, Шуме, Градина, Добро Поље, Фојница, Љесков Дуб, Рибари, Сливља, Кокорина, Југовићи, Крупац

4.

Одвод 10 kV "42"

12.30-13.30

20.06.2022

Улице: Видовданска, Немањина, Српских Ратника, Николе Тесле, Змај Јовина и Алексе Јакшића

5.

Одвод 10 kV Град

13.00-14.30

20.06.2022

Улице: Стојана Ковачевића, Трг Саве Владисавића, Херцега Стефана, 18ХЛПБ и Милорада Поповића.

6.

Доводна ДВ Гацко 35 kV

14.00-15.00

20.06.2022

Комплет Општина ГАЦКО

 

7.

Одвод 10 kV Лисичина

14.30-16.00

20.06.2022

Улице Краљице Јелене, Солунски Добровољаца, Његошева, Алексе Шантића и Херцега Стефана.