Obavještenja

Uputstva, javni pozivi i obavještenja za potrošače električne energije

Обавјештавају се потрошачи електричне енергије општине Гацко да ће због планираног извођења радова на испитивању прекидача које изводи ЗД ИРЦЕ, доћи до прекида напајања електричном енергијом дана 05.02.2024 год. у времену од :

р.б.

Назив одвода( довода)

Временски период искључења

Датум искључења

Потрошачи који остају без напајања ел.енергијом

1.

Доводна ДВ Гацко 35 kV

11:00 до 12:00

05.02.2024

Комплет Општина ГАЦКО

2.

Одвод 10 kV Врбица

13:30 до 14:30

05.02.2024

Хидроградња, Гостинац, Врбица, Јасеник, Улиње, Десивоје, Врба, Чемерно, Саставци, Изгори, Бистрица, Борач, Кошута, Степен, Пржине, Данићи, Пусто поље, Заградци, Кључ, Кула

3.

Одвод 10 kV Автовац

14:30 до 15:30

05.02.2024

Михољаче, Автовац, Муља, Липник, Самобор, Гарева, Добреља, Дулићи, Казанци, Вратковићи, Брљево, Орлова Глава

4.

Одвод 10 kV Фојница

15:30 до 16:30

05.02.2024

Зечице, Југопревоз, Грачаница, Рудо Поље, Краварево-Вишњево, Наданићи, Меданићи, Руда Главица, Срђевићи, Луковице, Шуме, Градина, Добро Поље, Фојница, Љесков Дуб, Рибари, Сливља, Кокорина, Југовићи, Крупац

 Молимо потрошаче да имају разумијевања за наведено безнапонско стање.