Obavještenja

Uputstva, javni pozivi i obavještenja za potrošače električne energije

 

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 70. redovnoj sjednici koja je održana 17. oktobra 2013. godine, donijela je Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu...Preuzmite na dole navedenom linku:

 

Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu

 

 

PRILOG - Specifikacija materijala, opreme, radova i pripadajućih troškova korišćenih za utvrđivanje naknade za izgradnju tipskih priključaka uz Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu broj: 01-6-31/13/R-70-203... Preuzmite na dole navedenom linku:

 

 

Prilog Rješenja o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu