Obavještenja

Uputstva, javni pozivi i obavještenja za potrošače električne energije

31 redovna sjednica Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje

 

31 REDOVNA SJEDNICA SKUPšTINE AKCIONARA

 

TAÄŒKA 3 

Zapisnik sa 30 sjednice

TAÄŒKA 4

 Izvjestaj o radu Odbora za reviziju

PRIJEDLOG ODLUKE SKUPšTINE AKCIONARA

Zaključak odbora za reviziju

Zaključak Nadzornog odbora

TAÄŒKA 5

Izvjestaj o radu Privremenog nadzornog odbora

Prijedlog odluke Skupštine akcionara

Zaključak

TAÄŒKA 6

Izvještaj nezavisnog revizora

Odluka Privremenog nadzornog odbora

Preporuka Odbora za reviziju

Prijedlog odluke Skupštine akcionara

Zaključak Uprave o izvještaju nezavisnog revizora

TAÄŒKA 7

KORIGOVANI IZVJEšTAJ O POSLOVANJU ZA 2013 godinu

Odluka Privremenog nadzornog odbora

Preporuka Odbora za reviziju 1

Preporuka Odbora za reviziju 2

Prijedlog odluke Skupštine akcionara

Stav Uprave o izvještaju o poslovanju

STAV UPRAVE O KORIGOVANIM IZVJEšTAJIMA ZA 2013 godinu

TAÄŒKA 8

KORIGOVANI FINANSIJSKI IZVJEšTAJI ZA 2013 godinu

Odluka Privremenog Nadzornog odbora

Preporuka Odbora za reviziju

Preporuka Odbora za reviziju 2

Prijedlog odluke Skupštine akcionara

Stav Uprave na finansijske izvještaje

STAV UPRAVE O KORIGOVANIM IZVJEšTAJIMA

TAÄŒKA 9

Akcioni plan

Odluka Privremenog Nadzornog odbora

Preporuka Odbora za reviziju

Prijedlog Odluke Skupštine akcionara

TAÄŒKA 10

Odluka Privremenog Nadzornog odbora

Preporuka Odbora za reviziju

Prijedlog Odluke Skupštine akcionara

Zaključak Uprave

TAÄŒKA 11

Odluka Privremenog Nadzornog odbora

Preporuka Odbora za reviziju

Prijedlog Odluke Skupštine akcionara

Zaključak Uprave

TAÄŒKA 12

IZVJEšTAJ O POSLOVANJU ZA PERIOD I-VI 2014 godine

Odluka Privremenog Nadzornog odbora

Preporuka Odbora za reviziju

Prijedlog Odluke Skupštine akcionara

Zaključak Uprave