Obavještenja

Uputstva, javni pozivi i obavještenja za potrošače električne energije

TEHNIÄŒKI PODACI

 

TRANSFORMATORSKE  STANICE 
Red. Br   NAPONSKI NIVO I VRSTA Broj MVA
1.  TS 110/x kV - -
2.  TS 35/x kV 14 55,5
3.  Stubna čeličnorešetkasta TS 10(20)(6)/0,4 kV 250 1,25
4.  Stubna betonska TS 10(20)(6)/0,4 kV - -
5.  MBTS 10(20)(6)/0,4 kV 323 95
6.  Zidana TS ili TS unutrašnje montaže 80 35,44
7.  Ostali nespecifirani tipovi - -
8.  Ukupno 667 178,2

  

 PODACI O KUPCIMA I OSTVARENA POTROšNJA
Red. Br.

NAPONSKI NIVO I VRSTA POTROšNJE

Ukupan broj kupaca i godišnji obim
potrošnje električne energije (MWh)
Broj kupaca

Godišnja potrošnja
(MWh)

 1.  110 kV    0
 2.  35 kV  1 3.130,00 
 3.  10 kV  30  20.950,00
 4.  Domaćinstva  23.822 101.010,00 
 5.  Ostala potrošnja na niskom naponu  2.570 26.910,00 
 6.  Javna rasvjeta  - 2.170,00 
 7.  Ukupno (4+5+6)  26.392 130.910,00 
 8.  Ukupno (1+2+3+7)  26.423 154.990,00  

 Red. Br.
Naponski nivo na kojem se
preuzima električna energija
TS
 1.  35 kV

 TS 110/35/10 kV Trebinje 1

 TS 35/10 kV Bileća

 RP 400/220/110/35 kV Trebinje

 HE Trebinje 1

 TS 110/35 kV Gacko

 TS 110/35/10 kV Stolac 

 2.  10 kV

 TS 110/35/10 kV Trebinje 1

 TS 110/10 kV Nevesinje 

 TS 110/35/10 kV Bileća

 

Red. Br.  VRSTA I NAPONSKI NIVO VODA Ukupna dužina (km) 
1.  Nadzemni vod 35 kV 151,763
2.  Nadzemni vod 10 kV 2080
3.  Kablovski vod 10 kV 61,486
4.  Nadzemna mreža niskog napona 0,4 kV 1.713,476
5.  Kablovska mreža niskog napona 0,4 kV 104,122