Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Obavještenje o pokretanju novog tarifnog postupka

 

 

O B A V J E š T E NJ E

o pokretanju novog tarifnog postupka    Obavještavamo krajnje kupce električne energije da smo dana 03.07.2007 godine, a u skladu sa Pravilnikom o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku podnijeli Zahtijev za odobrenje tarifnih stavova za nekvalifikovane kupce i Zahtijev za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema kod Regulatorne komisije za električnu energiju.

Razlozi za pokretanje novog tarifnog postupka su sledeći: 

1. Pokrivanje troškova tekućeg poslovanja

2. Realizovanje plana investicija

3. Poboljšanje kvaliteta snabdijevanja električnom energijom

Procenat predložene promijene tarifa postupka su sledeći:

- 35KV (povećanje 10%)

- 10KV (povećanje 10%)

- Ostala potrošnja 0.4KV (povećanje 10%)

- Domaćinstva (povećanje 20%)

- Javna rasvijeta (povećanje 10%)

U skladu sa članom 94. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku krajnji kupci električne energije imaju pravo da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će se održati kod Regulatorne komisije za električnu energiju.

O danu održavanja javne rasprave bićete neknadno obavješteni.