Obavještenja

Uputstva, javni pozivi i obavještenja za potrošače električne energije

 

Tarifni stavovi za aktivnu i reaktivnu električnu energiju u višoj sezoni (zimska - VS) primjenjuju se u periodu od 1. oktobra do 31. marta, a prema dobi dana, i to:

- Veća tarifa (VT) od 6 do 22 sata
- Manja tarifa (MT) od 22 do 6 sati

Saglasno propisima o računanju vremena, uklopni satovi se ne pomjeraju, a tarifni stavovi se primjenjuju u nižoj sezoni (ljetna - NS), a prema dobu dana, i to:

- Veća tarifa (VT) od 7 do 23 sata
- Manja tarifa (MT) od 23 do 7 sati

Po manjim tarifnim stavovima (MT) obračunava se i električna energija isporučena subotom i nedeljom [od petka u 22(23) do ponedeljka u 6(7) sati], kao i električna energija isporučena državnim praznicima, pod uslovom da kupac obezbijedi takvo mjerenje.

 

u KM

Tarifni

elementi

Tarifni stavovi za nekvalifikovane potrošače
Sezon. Dnevni
Niski napon
Ostala potrošnja
 Javna rasvijeta Domaćinstva
I T.G.  II T.G.
III T.G.  VI T.G.
 VII T.G.
 I T.G. II T.G. 

Obračunska

snaga (KM/kW/

mjesec)

Viša (zima)   13,2220,25 (4,05)  28,35 (4,05)
  4,95 (1,50)
 7,80 (1,50)
Niža (ljeto)  13,50 (2,70)
 18,90 (2,70)
 3,30 (1,00)
5,20 (1,00) 
Aktivna energija (KM/kWh) Viša (zima)
Veća  0,0708 0,1675 0,20940,10440,13040,12530,1044 0,1304
 Manja 0,0354 0,1047 0,0652 0,0652
 Niža (ljeto)Veća  0,0708 0,1117 0,1396 0,0696 0,0870 0,1253 0,0696 0,0870
 Manja 0,0354 0,0698 0,0435 0,0435
Reaktivna energija (KM/kVAr) Viša (zima)
 0,0355 0,0426  0,0426   
 Niža (ljeto) 0,0284 0,0284